close

Weapon system

ดาบและโล่

มีความเชี่ยวชาญในความสามารถคุ้มครองพันธมิตร

ซึ่งเป็นอาวุธ Arke ที่ใช้

ธนู

เป็นอาวุธระยะไกลที่รวดเร็วและทรงพลัง

เป็นอาวุธเฉพาะสําาหรับ Lucia, มีสกิลโจมตีคริติคอล,
ติดสถานะผิดปกติ และดีบัฟ

ดาบสองมือ

เป็นอาวุธไฮบริดที่สามารถใช้ทั ้งโจมตีและป้องกันได้

ป็นอาวุธเฉพาะสําาหรับ ARKE , มีสกิลทั ้งดีบัฟและต้านทานอีกด้วย

Rapier

เป็นอาวุธสายโจมตีระยะใกล้ที่รวดเร็วและรุนแรง

เป็นอาวุธเฉพาะสําาหรับ Veny,
มีสกิลเจาะเกราะป้องกันและสกิลที่ทําาให้เพิ่มดาเมจของสกิล

คฑาเวทมนต์

อาวุธสําาหรับเวทมนตร์ระยะไกล เป็นอาวุธเฉพาะสําาหรับ

Lucia มีสกิลที่สามารถฟื้นฟู, บัฟและ เวทย์โจมตีวงกว้าง

ดาบคู่

เป็นอาวุธสังหารระยะประชิดเป็นอาวุธเฉพาะสําาหรับ

Lucia ที่มีสกิล DOT และ ดีบัฟ

mastery system

mastery_img

SKILLS AND FEATURES

การเพิ่มขึ้นของค่าสเตตัสและสกิล, การปลดล็อกเอฟเฟกต์และสกิลต่อเนื่อง
จะขึ้นอยู่กับสไตล์การ ต่อสู้และกลยุทธ์ของผู้เล่นㅋ` ผู้เล่นแต่ละคนสามารถใช้กลยุทธ์ของตัวเองใน
PVP และ PVE ผ่านมาสเตอร์ลีของตนเอง

combat settings

combat_1

การตั ้งค่าการรบ

มีระบบล่าอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ จากทางเลือกเสริมต่างๆ เช่น อาวุธที่ติดตั ้ง, สกิลเฉพาะของ อาวุธและปาร์ตี้บัฟ เป็นต้น

combat_2

ระบบลําาดับความสําาคัญ

สามารถระบุเป้าหมายของการโจมตีอัตโนมัติหรือปรับช่วงเวลาของสกิลได้

combat_3

ระบบการเล่นอัตโนมัติ

นอกจากการล่าอัตโนมัติแล้ว แต่ยังสามารถตั ้งค่ากิจกรรมต่างๆ เช่นเควสต์, การเก็บเกี่ยว เป็นต้น