close
keyvisual_title
downPop_deco1
close
Lord Of Dragons APK File
Download Notice

This APK file is not supported by an app player,
so please install it on your Android device to use it.

Category Minimum
Requirements
Recommended
Requirements
OS Version At least Android 7.0 At least Android 9.0
CPU GalaxyS7
Quad-Core
2.3GHz & 1.7GHz
GalaxyS10
Dual-Core
2.73GHz & 2.31GHz
RAM 4GB 8GB
Storage 3.2GB 4GB

ROADMAP

Phần này bao gồm những kế hoạch chi
tiết tổng thể cho dự án của chúng tôi.

 • 2022 3Q

  star star
  • Dịch vụ beta đóng (hoàn tất thử nghiệm alpha)
  • Ra mắt trang chủ
  • Phát triển sàn thương mại NFT
  • Kế hoạch cho sản phẩm NFT
 • 2022 4Q

  star star
  • Kinh doanh NF
  • Ra mắt sàn thương mại điện tử NFT
  • Kế hoạch cho sản phẩm NFT
 • 2023 1Q

  star star
  • Chính thức khai trương LOD
 • 2023 2Q

  star star
  • Thêm hệ thống bảng xếp hạng
  • Thêm hệ thống thưởng xếp hạng cao
  • Họp mặt cân bằng NFT trong game
  • Nâng cấp cân bằng
powered by
bnblogo_wh

PARTNERS